Mediteren in je organisatie

“Goed werk is werk dat jou de kans geeft het beste in jezelf naar boven te laten komen en dat zorgt voor het belang van anderen”

Laurence Freeman, wereldleider WCCM in het boek 'Good Work'

Mediteren zorgt voor een cultuurverandering in een organisatie. Een cultuurverandering is iets van lange adem en heeft een doordachte en flexibele aanpak nodig. De ervaring leert dat enkele directieleden en overtuigde medewerkers die achter meditatie staan voldoende zijn om een cultuurverandering teweeg te brengen.

Meditatie en ruimte voor verstilling integreren op het werk zorgen voor:

 • Betere teamspirit, grotere creativiteit, meer focus & aandacht, grotere werktevredenheid, wendbare teams,…
 • Aandacht voor leiderschap gericht op de toekomst
 • Preventie burn-out bij medewerkers
 • Ondersteuning van therapieën voor patiënten
 • Een universeel zingevingsaanbod 
 • ...

 

Meditatieprogramma's op maat van je organisatie

Elke organisatie heeft zijn eigen stijl en cultuur. Er bestaan geen meditatieprogramma's ‘one size fits all’. Daarom bieden we programma's aan op maat. Alle programma’s zijn gebaseerd op theoretische inzichten, religieuze wijsheidstradities, ervaring en good practices.

Gericht op blijvend effect

Meestal worden mindfulness- en meditatieworkshops eenmalig aangeboden. Mensen ervaren de rustgevende werking. Dit is waardevol op zich. Voor een blijvend effect echter, is het goed programma's te maken om mensen dagelijks te laten mediteren en tools aan te reiken om dit in hun leven te integreren om nadien zelfstandig verder te doen.

Voorbeelden van ondersteuning en meditatieprogramma's

 • Eenmalige initiatie voor leidinggevenden, medewerkers, patiënten,…
 • 22dagen-traject voor medewerkers met 3 contactmomenten (live, online of hybride) en dagelijkse meditatiemail
 • Personal support voor medewerkers, HRM-medewerkers, pastors,…
 • Coaching bij het opstarten van een meditatiegroep
 • ...

Mediteren samen met bewoners of cliënten

Meditation for Everyone biedt programma’s aan om te mediteren samen met hun doelgroep. Afhankelijk van de wensen en noden van personeel en bewoners wordt gekeken wat de beste vorm is. Samen mediteren smeedt banden.

We hebben ervaring bij mensen uit een kwetsbare positie door beperking, ouderdom, armoede, lagere psychische draagkracht, detentie,...