Meditatio: kan meditatie de wereld redden?


Meditatie is persoonlijk. Het is jouw keuze om een het een plaats te geven in je leven. Tegelijk gaat er een verbindende kracht uit van het samen mediteren. We bouwen gemeenschap op onder elkaar. Maar we kunnen een stap verder gaan. Als mediteerders hun meditatiepraktijk laten doorwerken op die terreinen waar ze maatschappelijk actief zijn kan dit aanleiding geven tot het verfrissen en vernieuwen van onze sociale structuren. Vaak met als gevolg dat deze structuren wendbaarder, flexibeler en meer open staan voor vernieuwing en zorg voor zij die niet meetellen in onze samenleving.

Internationaal wordt er actief aan verschillende netwerken gebouwd en wordt onderzocht wat meditatie kan doen als je het combineert met onderwijs, zorg, ecologie, economie, de wereld van de gevangenissen, kunst, wetenschap, nieuwe sociale structuren enz...Het wordt boeiend  als mediteerders uit  verschillende disciplines elkaar ontmoeten, hun inzichten gaan delen en samen projecten gaan ondernemen.

Internationaal vind je meer info hierover op de outreach pagina van WCCM.

Ook binnen het netwerk van meditatiegroepen in Vlaanderen is er gestart met het uitbouwen van een meditationetwerk.

We plannen in het najaar een workshop in de Clemenspoort rond dit thema georganiseerd door onze meditatiegemeenschap.

Cursus enneagram


Dokter Paul Melkebeke lid van ons meditatieteam en heeft een expertise rond het aanbieden van het enneagram als belangrijk hulpmiddel om thuis te komen bij jezelf en zo je meditatief groeipad te stimuleren. Het enneagram kan je een aantal kostbare zelfinzichten aanreiken die kunnen helpen om te komen tot zelfaanvaarding en dit is dan weer een kostbare stapsteen om je leven nog in dieper vertrouwen te leven in verbinding met de bron van alle leven. In de mate dat onze zelftransformatie groeit zijn we ook in staat om dragers van maatschappelijke transformatie te worden. De vorming loopt online over vijf maandelijkse zaterdagvoormiddagen en kan gezien worden als een degelijke inleiding in het enneagram waar je zeker persoonlijk heel wat van kan opsteken.

Start zaterdag 17 september.

 

Ontdek Het Enneagram September 22
PDF – 483,0 KB 335 downloads