Richt je naar de zon en word zon


We zijn een tiental jaar geleden gestart met een meditatiegroep vanuit de Effatagemeenschap toen nog actief in de Stropkaai in Gent. We kwamen maandelijks samen met een groepje van een 8-tal personen. Na de verhuis naar de Clemenspoort werd het tempo van samenkomen verhoogd. Na onze verhuis naar de campus Guislain, Joseph Guislainstraat 43b in Gent, doen we verder. We kwamen twee keer per maand samen en hadden in de grote vakantie een stiltedag. Onze groep groeide stapje voor stapje. En toen kwam corona. We gingen door met mediteren maar dan online en plots verdubbelde onze groep gemiddeld in aantal deelnemers. Onze jaarlijkse stiltedag werd vervangen door een maandelijkse oasedag waaraan tussen de 25 en de 35 mensen deelnemen. Ook ontstonden er uit de groep verschillende nieuwe initiatieven zoals een cursus enneagram en het nieuwe initiatief "meditation for everyone"

Om al deze dynamiek wat beter te coachen hebben we een meditatieteam opgericht. We komen regelmatig samen om even achteruit te kijken en vooral vooruit te kijken.  Op dit moment bestaat het meditatieteam uit:

Anja T'Kindt: coördinator van het meditatieteam en bezielster van 'meditation for everyone'. 

Paul Melkebeke: lesgever enneagram. 

Bernadette Van Laere: verantwoordelijke Clemensboekenpunt. 

Agnes Vandensteen: zorgt voor de communicatie. 

Onze verankering


Onze meditatiegroep die ondertussen evolueert naar een meditatiegemeenschap heeft als thuishaven de Clemenspoort. Vanuit deze thuishaven is het onze intentie om zo ruim mogelijk zowel offline als online mensen de kans te geven om het meditatieve pad te ontdekken en samen te gaan. We schakelen ons ook in de missie van de Clemenspoort als een plaats waar mensen zingeving, geloof, verstilling kunnen ontdekken, verdiepen en weer verder doorgeven.

Onze meditatiegemeenschap is ook deel van het netwerk van meditatiegroepen binnen de christelijke traditie in Vlaanderen maar staat open voor iedereen die wil mediteren vanuit zijn religieuze traditie of levensvisie. We zijn ook verbonden met het internationaal netwerk van de christelijke meditatiegemeenschap.